Rychvald myslí na občany, opět je část chodníků opravena.

Během měsíců srpna a září jsme realizovali stavební práce na akci: „Regenerace panelového sídliště Rychvald, lokalita č. 20 a č. 26 – Oprava chodníků". Práce spočívaly v rekonstrukci a sjednocení povrchů stávajících chodníků. Tyto práce přispějí k bezpečnosti pohybu pěších v těchto lokalitách.